Adıyaman Akademi Spor Okulu
ikinci el beyaz eşya alanlar antalya avukat
Akademi Adıyaman Gençlik Spor Klübü Derneği

Akademi Adıyaman Gençlik Spor Klübü Derneği

İlkelerimiz

Derneğin Amacı:

Dernek, Sporun ve spor faaliyetlerinin yaygınlaşması ve çalışmasını temin, üyeler ve taraftarlar arasında sosyal, kültürel dayanışma sağlamak, üyelerin sportif gereksinmelerini karşılamak, gençliğe yönelik ve onların bedensel ve ruhsal gelişmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak sporun eğitimi ve ahlaklarını geliştirmek ve üyeler arasında sevgi ve dayanışmayı artırmak ve özveri ve saygınlığı yaymaya çalışmak. Türk sporlarının yayılmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlere katılmak üzere sağlam, dayanıklı, karakterli, disiplinli, sağlıklı, ahlaklı ve sportif kişiler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Başta Futbol ve diğer amatör branşlar olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve Federasyonu bulunan spor dallarında faaliyet göstermek,
 • Spor ile ilgili toplantılar, seminerler, müsabakalar, geziler ve gösteriler düzenlemek. Okullar arası spor faaliyetlerinde bulunmak. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 • Sporu tanıtmak ve yaymak gayesi ile dergi, kitap broşür, afiş, film hazırlamak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışmalar yapmak.
 • Açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, kültür ve spor merkezleri, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, konferans salonu, misafirhaneler, yapmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.
 • Üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, spor okulları açmak, öz kaynaktan sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve bünyesinden yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini tekin etmek.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışından bağış kabul etmek. Benzer amaçlı derneklere yardımda bulunmak.
 • Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri ve kurumları kurmak.
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı;

Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.